ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์

๒.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์

การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ทำได้ 2 ลักษณะ คือ การผลิตเป็นรายการสด และการบันทึกเป็นเทปโทรทัศน์ไว้ก่อน ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากการบันทึกรายการลงในเทปโทรทัศน์สามารถผลิตรายการได้ง่ายกว่า และสามารถ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ก่อนนำไปออกรายการได้ ที่สำคัญคือเป็นการบันทึกภาพไว้ก่อน แล้วนำมาตัดต่อภายหลังเช่นเดียวกับการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งเทคนิคการตัดต่อจะช่วยให้การดำเนินเรื่องกระชับไม่อืดอาด และยังช่วยให้สามารถนำภาพเหตุการณ์อื่นหรือเวลาอื่น หรือแฟ้มภาพที่มีอยู่ (Stock shot) มานำเสนอร่วมอยู่ในรายการในห้องสตูดิโอได้ (สุพัฒตรา  ลิมปะพันธ์ ม.ป.ป. : 16 – 20)่

อ่านต่อ… ข้างล่าง

View more documents from Pipit Sitthisak    คลิกที่  View Full Screen ด้านล่างขวามือ เพื่อดูภาพเต็มจอ

Download เอกสารประกอบหัวข้อนี้ (pdf) Unit-3_2 Basic to video-pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s