๓. ประเภทของแนวภาพยนตร์


สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนตัดต่อวีดิโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 5.5 แบบออนไลน์ (โดยผมเป็นวิทยากรเอง) สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามลิงก์ข้างล่าง
http://adobepr001.edumall.co.th/?utm_source&utm_medium=FA_CVS_fanpage_Dom_Pipit.pipit.01_01_01_LP01_01&utm_campaign=Pipit.pipit.01


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s