ภาพยนตร์ในปัจจุบัน (ค.ศ. 1965-ปัจจุบัน)

๒.๑.๔ ภาพยนตร์ในปัจจุบัน (ค.ศ. 1965-ปัจจุบัน)

ในระยะ 2 ทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ปรากฏว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีแนวโน้มไปในเรื่องของชาตินิยมเป็นสำคัญ แต่หลังจาก ค.ศ.1965 เป็นต้นมาก็ได้เปลี่ยนแนวไปเป็นสากลนิยมมากขึ้น ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเฉพาะการจัดจำหน่ายที่เผยแพร่ไปทั่วโลกเท่านั้น หากแต่ในด้านการผลิตก็มีลักษณะเป็นสากลมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้กำกับอิตาเลียนอาจใช้ตัวแสดงที่เป็นอังกฤษ อิตาเลียน ฝรั่งเศส และเยอรมัน ร่วมแสดงในภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของชาวเยอรมันก็เป็นได้ สิ่งเหล่านี้เป็นการทำลายกำแพงแห่งเชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่เคยเป็นเครื่องกีดขวางอยู่แต่เดิม

การที่กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้แก่คนหนุ่มสาวที่มีการ ศึกษานี่เอง ทำให้แนวโน้มของการสร้างภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดมีเนื้อหาและรูปแบบเช่นที่เรา เห็นกันในปัจจุบัน ไม่มีการตีกรอบให้ผู้สร้างอีกต่อไป แต่มีการกำหนดเรตติ้ง (Rating) ภาพยนตร์ของผู้ชมขึ้นมาแทน ในหนังยุคนี้บางทีฝ่ายธรรมะก็มิได้รับชัยชนะเสมอไป ชีวิตของตัวละครก็ไม่ได้ถูกต้องและดีงามไปเสียทั้งหมด จะว่ากันจริงๆ แล้วก็คือในชีวิตจริงนั้น ฐานะของความดี และความชั่วดูจะกลับตรงกันข้ามกับในอุดมคติ คนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันตระหนักในข้อนี้ดี พวกเขาจึงเยาะหยันอุดมการณ์อันสวยงามที่หลุดออกจากปากนักการเมือง รวมทั้งความถูกต้อง งดงามในหนังยุคเก่าด้วย

ตัวเอกของหนังปัจจุบัน มักเป็นคนที่กบฏไม่พอใจสังคม เป็นผู้ทำลายภาพพจน์ของอุดมคติเก่าๆ แต่เขาจะให้คุณค่าต่อความจริงใจและประสบการณ์ทางเพศมากกว่าศีลธรรมจรรยาของ พวกมือถือสากปากถือศีลทั้งหลาย

นอกจากแนวคิดและบุคลิกภาพของตัวละครที่มีลักษณะเป็นกบฏต่อสังคมแล้ว ฮอลลีวู้ดยังได้พัฒนา รูปแบบของภาพยนตร์ตามแบบยุโรป ซึ่งมีลักษณะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กบฏต่อรูปแบบเดิม ภาพยนตร์ในปัจจุบัน จึงอาจไม่เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลแต่ต้นจนจบ แต่จะเป็นเพียงประสบการณ์อุปมาของภาพ เคลื่อนไหวที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม ผู้กำกับหนังยุคนี้สามารถเล่นกับเทคนิคต่างๆ ได้อย่างเสรี ทั้งในเรื่องของเวลา ช่วงเวลา ความต่อเนื่อง เช่นเดียวกับยุคหนังเงียบ และยังพัฒนากว่าในแง่การใช้กล้อง การบันทึกเสียง ตลอดจนเทคนิคการตัดต่อและการทำเทคนิคพิเศษต่างๆ

ราวปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) อุตสาหกรรมภาพยนตร์สหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ต่างก็ได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านศิลปะและธุรกิจ ฮอลลีวู้ดมิได้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสหรัฐฯ อีกต่อไป เพราะภาพยนตร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่ไปถ่ายทำกันในนิวยอร์ก เม็กซิโก และยุโรป ตลอดจนดินแดนอื่นๆ ที่มิใช่ศูนย์กลางของอาณาจักรภาพยนตร์ และฮอลลีวู้ดก็ได้กลายเป็นแหล่งผลิต งานโทรทัศน์มากกว่า อย่างไรก็ดี ด้วยความตั้งใจของผู้กำกับฯ ด้วยความสนใจและคำวิพากษ์วิจารณ์ จากผู้ชมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องงานสร้างภาพยนตร์ในปัจจุบันจึงพัฒนาขึ้นเป็น งานศิลปะแขนงหนึ่ง มากกว่าจะเป็นเพียงสื่อเพื่อการบันเทิงจากระบบอุตสาหกรรมเช่นที่เป็นมา

นอกจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเนื้อหาและกระบวนการผลิตแล้ว ทางด้านการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โดยเฉพาะของฮอลลีวู้ดก็ยังเปลี่ยนไปด้วย ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหาการเกิดขึ้นของภาพยนตร์อิเล็กทรอนิคส์ หรือวีดีโอเทปที่ดูท่าว่าจะเข้ามาคุกคามความมั่นคงของการสร้างภาพยนตร์ตลอด จนโรงฉายภาพยนตร์ เพราะประชาชนใช้วิธีบันทึกภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์แลกเปลี่ยนกันดู รวมทั้งมีการลักลอบบันทึกภาพยนตร์ที่ฉายอยู่ตามโรงออกจำหน่ายเป็นธุรกิจ

แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ปี ผู้สร้างภาพยนตร์ก็เริ่มมองเห็นว่า “วีดีโอเทป” คือเครื่องมือที่จะเปิดตลาดจัดจำหน่ายแห่งใหม่ให้กับภาพยนตร์ อีกทั้งประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายเทปลักลอบที่คุณภาพต่ำมาก ดังนั้น บริษัทภาพยนตร์จึงเปิดกิจการสำเนาภาพยนตร์ของตนลงวีดีโอเทปออกจำหน่าย บางบริษัท เช่น ทเวนตีท์ เซนจูรี ฟอกซ์ ฟิล์ม คอร์เปอเรชัน (Twentieth Century Fox Film Corporation) ก็ร่วมทุนกับสถานีโทรทัศน์ ซีบีเอส บรอดแคสติง อิงค์..(CBS หรือ CBS Broadcasting Inc) เพื่อจัดจำหน่ายวีดีโอเทปภาพยนตร์เรื่อง และก็กลายเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดไป

ด้วยเหตุนี้เอง ความคิดที่ว่าภาพยนตร์จะต้องสลายไปเพราะมีวีดีโอเทปมาแทนที่จึงไม่เป็นจริง นอกจากนี้คุณภาพที่แตกต่างกันระหว่างฟิล์มภาพยนตร์กับเทปโทรทัศน์ก็ทำให้ ภาพยนตร์สามารถบันทึกภาพได้ละเอียดประณีตกว่า ด้วยเหตุนี้รายการภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ รวมถึงมิวสิควีดีโอ (Music Video) ก็ยังถ่ายทำเป็นภาพยนตร์ก่อน แล้วจึงถ่ายทอดลงเทปโทรทัศน์ภายหลัง

ในทศวรรษ ค.ศ. 1980 และ ค.ศ. 1990 กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์มีอายุต่ำลงเรื่อยๆ ผู้กำกับฯ รุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จมหาศาลก็เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เช่นกัน ลักษณะของหนังส่วนใหญ่ในสองทศวรรษนี้ นอกจากจะคงแนวคิดและบุคลิกของตัวละครเช่นเดียวกับในทศวรรษ ค.ศ. 1970 แล้ว ยังพัฒนาขึ้นอย่างมาก ในด้านการเล่นเทคนิคพิเศษต่างๆ ในหนัง ทั้งหนังประเภทนิยายวิทยาศาสตร์และแฟนตาซี หรือแม้จะเป็นหนังชีวิต หนังผจญภัย ลักษณะที่สมจริงมีเหตุผลถูกลดลงเป็นด้านรอง โดยมุ่งให้ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ตาม จินตนาการของผู้สร้างที่สอดรับกับความต้องการของผู้ชมส่วนใหญ่ (ที่มีอายุน้อยลงทุกที) เป็นด้านหลัก หนังดังๆ ที่ถือว่าเป็นตัวแทนของหนังร่วมสมัยนี้ ได้แก่

สตาร์ วอร์ส (Star Wars) ออกฉาย พ.ศ.2520 (ค.ศ.1977) เป็นภาพยนตร์ชุดแนวแฟนตาซีวิทยาศาสตร์, วรรณกรรม และเกม จากความคิดของผู้ผลิตภาพยนตร์ จอร์จ ลูคัส (จอร์จ วอลตัน ลูคัส จูเนียร์ : George Walton Lucas, Jr)

ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า (Raiders of the Lost Ark) ออกฉาย พ.ศ.2524 (ค.ศ.1981) เป็นภาพยนตร์แอ็คชั่นตอนแรกของภาพยนตร์ซีรีส์ อินเดียน่า โจนส์ (Indiana Jones) กำกับโดย สตีเวน สปีลเบิร์ก จากผู้กำกับ Star Wars สร้างโดย พาราเมาท์ พิกเจอร์ส และ ลูคัสฟิล์ม

อี.ที. เพื่อนรัก (E.T. the Extra-Terrestrial) ออกฉายในปี พ.ศ. 2525 (ค.ศ.1982) เป็นภาพยนตร์ไซไฟ-แฟนตาซี ที่เป็นผลงานกำกับลำดับที่ 5 ของสตีเวน สปีลเบิร์ก (สตีเวน อัลลัน สปีลเบิร์ก : Steven Allan Spielberg)

แบทแมน (Batman) ออกฉายในปี พ.ศ.2532 (ค.ศ. 1989) กำกับโดย ทิม เบอร์ตัน (ทิม วิลเลียม เบอร์ตัน : Tim William Burton) ผู้แสดงเป็นแบทแมนคือ ไมเคิล คีตัน ตัวร้ายที่ปรากฏในเรื่องคือ โจ๊กเกอร์ (รับบทโดย แจ๊ค นิโคลสัน)

แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ภาพยนตร์ภาคแรก โดยวอร์เนอร์ บราเดอร์ส พิกเจอร์ส จากวรรณกรรมเยาวชน แฮร์รี่ พอตเตอร์ จากนิยายโดย เจ.เค. โรว์ลิ่ง เขียนบทภาพยนตร์ สตีฟ โคลฟ (Steve Kloves) โดยผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอเมริกัน คริส โคลัมบัส (Chris Columbus )เป็นภาพยนตร์ที่สร้างรายได้มากที่สุดในอันดับที่ 2 ในเวลานั้น รองจากภาพยนตร์เรื่อง ไททานิก

อวตาร (Avatar) เป็นภาพยนตร์สามมิติแนวมหากาพย์วิทยาศาสตร์ ออกฉายในปี พ.ศ.2552 (ค.ศ. 2009) กำกับโดย เจมส์ คาเมรอน (เจมส์ แฟรนซิส แคเมรอน :James Francis Cameron) ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวแคนาดา โปรดิวเซอร์ นักเขียนบทและผู้คิดค้นด้านภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่อง อวตาร (Avatar) เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทำรายได้เกิน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ติดอันดับภาพยนตร์ทั่วโลกที่ทำเงินได้มากที่สุดตลอดกาล แทนที่ภาพยนตร์เรื่อง “ไททานิก”ของผู้กำกับ เจมส์ คาเมรอน เช่นเดียวกัน

ศึกษาเพิ่มเติม

ประวัติผู้กำกับภาพยนตร์ สตีเวน อัลลัน สปีลเบิร์ก : Steven Allan Spielberg)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81 (วันที่ค้นข้อมูล : 27 พฤษภาคม 2554).

ประวัติผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง ผู้เขียนบทภาพยนตร์ จอร์จ วอลตัน ลูคัส จูเนียร์ (George Walton Lucas, Jr.)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA (วันที่ค้นข้อมูล : 27 พฤษภาคม 2554).

ประวัติผู้กำกับภาพยนตร์ ทิม วิลเลียม เบอร์ตัน (Tim William Burton)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99 (วันที่ค้นข้อมูล : 27 พฤษภาคม 2554).

ประวัติผู้กำกับภาพยนตร์ เจมส์ แคเมรอน (James Francis Cameron)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99 (วันที่ค้นข้อมูล : 27 พฤษภาคม 2554).

ประวัตินักเขียนบทภาพยนตร์ สตีฟ โคลฟส์ (Steve Kloves)

http://www.nangdee.com/name/?person_id=412 (วันที่ค้นข้อมูล : 27 พฤษภาคม 2554).

ประวัติภาพยนตร์เรื่อง ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า (Raiders of the Lost Ark)

http://th.wikipedia.org/wiki/Raiders_of_the_Lost_Ark (วันที่ค้นข้อมูล : 27 พฤษภาคม 2554).

ประวัติภาพยนตร์เรื่อง อี.ที. เพื่อนรัก (E.T. the Extra-Terrestrial)

http://th.wikipedia.org/wiki/E.T. (วันที่ค้นข้อมูล : 27 พฤษภาคม 2554).

ประวัติภาพยนตร์เรื่อง อวตาร (Avatar)

http://th.wikipedia.org/wiki/Avatar_%282009_film%29(วันที่ค้นข้อมูล : 27 พฤษภาคม 2554).

ประวัติภาพยนตร์เรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์

http://th.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_and_the_Philosopher%27s_Stone_%28film%29 (วันที่ค้นข้อมูล : 27 พฤษภาคม 2554).


เอกสารอ้างอิง

postproduction52 (22 กุมภาพันธ์ 2553). ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก ภาค 2 [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://postproduction52.wordpress.com/2010/02/22/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82-2/ (วันที่ค้นข้อมูล : 8 พฤษภาคม 2554).

postproduction52 (22 กุมภาพันธ์ 2553). ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก ภาค 3 [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://postproduction52.wordpress.com/2010/02/22/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82-3/ (วันที่ค้นข้อมูล : 8 พฤษภาคม 2554).

Bloggang : Film lover  (30 ธันวาคม 2550). ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :  http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=filmlover&month=30-12-2007&group=7&gblog=22 (วันที่ค้นข้อมูล : 5 พฤษภาคม 2554).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s