แบบประเมินเว็บบล็อก

1.แบบประเมินการออกแบบเว็บบล็อก (Weblog) สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์

2.แบบประเมินคุณภาพของเนื้อหาในเว็บบล็อก (Weblog) สำหรับผู้ทรงคุณวุิฒิด้านเนื้อหาและด้านหลักสูตร

3.แบบประเมินคุณภาพของเว็บบล็อก (Weblog) สำหรับนักศึกษากลุ่มย่อย

4.แบบประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อก (Weblog) วิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่เรีียนวิชานี้

Advertisements
Comments
  1. hades says:

    ถ้า ว่าง อัพเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการทำ จะดีมากเลยครับ ผมกำลังศึกษาอยู่ จะนำมาใช้ สอนเทคนิคในการทำ ภาพยนย์แบบง่ายๆให้นักเรียน ครับ ^^ อย่างน้อยเขาจบไปจะได้นำไปใช้ ทำ ภาพยนต์พรีเซ็นตัวเอง ได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s