ลีเนียร์และนอนลีเนียร์ แตกต่างกันอย่างไร

Posted: July 17, 2011 in Video Editing Techniques

สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการตัดต่อวีดิทัศน์แบบลีเนียร์ และ นอนลีเนียร์ (Linear and Non-Linear)

อ่่านบทความของอาจารย์อภิชญาณ์ ดนัยพิริยะ ตามลิงก์ข้างล่างนี้

http://commarts.hcu.ac.th/images/academic_article/kheaw/linear_non_linear.pdf

อ้างอิง

อภิชญาณ์ ดนัยพิริยะ.  (๒๕๕๒).  ลีเนียร์และนอนลีเนียร์.  [ออนไลน์]. คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ.  เข้าถึงได้จาก  : http://commarts.hcu.ac.th/images/academic_article/kheaw/linear_non_linear.pdf (วันที่ค้นข้อมูล :  8-เมษายน-2554).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s